Falsafah

5pPHHP memiliki unsur perniagaan yang unik, keteguhannya berasaskan 5P iaitu Falsafah, Produk, Pengurusan, Program dan Pelan.

5P telah melambangkan nilai utama PHHP:

Falsafah Yang Istimewa

Pelbagai pilihan telah dibuat dalam kehidupan seseorang, tetapi orang yang memilih untuk bergabung dengan PHHP telah berminat dengan falsafah perniagaannya yang unik. Seterusnya, mereka orang menjalani kehidupan "Insan yang saling membantu insan lain, bersama-sama mencapai keamanan, keharmonian, kesihatan dan kemakmuran"

Provide a wonderful life for all:

  1. Bersyukur--Mempunyai kasih sayang di dalam hati
  2. Maruah--Keyakinan sendiri, Menerajui batasan
  3. Kasih Sayang--Sayang kepada nyawa, menghargai segala kepunyaan dalam kehidupan
  4. Perkembangan--Kesihatan, kegembiraan, kebebasan

4 Misi Teras

PHHP menonjol dari lain-lainnya oleh falsafah unik yang memegang 4 misi teras:


Spread Health

PHHP Berkongsi Kesihatan

PHHP berkomited untuk memperkenalkan konsep kesihatan dengan membekalkan produk yang semulajadi dan berkualiti serta menyebarkan falsafah kesihatan berasaskan phyto herba kepada masyarakat.

Spread Wealth

PHHP Berkongsi Kekayaan

PHHP membekalkan cara untuk membina kerjaya yang cemerlang demi meningkatkan taraf kehidupan serta membantu masyarakat mencapai kejayaan dalam kehidupan.
 

Spread Wisdom

PHHP Berkongsi Ilmu Pengetahuan

PHHP menghargai pembelajaran sepanjang hayat, bertekad untuk berkongsi minda dan sikap positif dengan memberi kesedaran dan bimbingan kepada masyarakat melalui program-program inspirasi ke arah peningkatan pembelajaran dan pengalaman.

Spread Love

PHHP Berkongsi Kasih Sayang

PHHP memupuk budaya“Insan yang saling membantu insan lain”, memuliakan kasih sayang dan mengambil berat terhadap kebajikan masyarakat demi kebaikan sejagat manusia.

Search